Obsidian

Obsidian är en kraftfull sten för jordning, som ger en direkt kontakt med rot chakrat och jorden.
Använd med viss försiktighet, Obsidian släpper oönskade sanningar och negativ energi mycket fort till ytan. Obsidian släpper dessa negativa mönster och tidigare känslomässiga trauman så att själen kan renas helt och hållet.

1 produkt

1 produkt